ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้ ตรา ขวัญไทย

เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล Kwanthai  คือเลือดจระเข้ที่ดูดจากจระเข้ภายในโรงผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ด้วยกระบวนการที่ปลอดเชื้อ นำมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพลาสเจอร์ไรเซชั่น จากนั้นทำการระเหิดแห้งด้วยกรรมวิธีการฟรีส-ดราย (Freeze Dry) จนได้เลือดจระเข้แห้ง บรรจุในแคปซูลใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก และวิตามิน เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

 

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

 • วัตถุดิบ คัดสรรจากจระเข้อายุ 3 - 5 ปี ที่เลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ปลอดภัยจากสารเคมีและตัวยาตกค้าง เช่น ยาปฎิชีวนะ และฮอร์โมน เนื่องจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่แพร่พันธ์โดยการฟักในห้องที่มาตรฐานไม่จำเป็นต้องใช้ยาชนิดใดๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีและตัวยาตกค้าง
 • กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนผ่านกรรมวิธีที่มีการป้องกันการปนเปื้อน จากเชื้อต่างๆ ที่มีผลต่อร่างกาย และกรรมวิธีออกแบบเฉพาะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค รักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติของโปรตีน ธาตุเหล็ก และวิตามิน ตามมาตรฐานของการผลิตที่ดี (GMP) ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ารบรรจุ มีการบรรจุเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ป้องกันความชื้นจากอากาศ แสงแดด ที่อาจทำให้เกิดปฎิกิริยาเปลี่ยนสภาพของสารอาหารที่มีประโยชน์
 • ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เลขที่  อย.   10-1-09355-5-0001

กระบวนการผลิตเลือดจระเข้ขวัญไทย

 

กระบวนการผลิตเลือดจระเข้ขวัญไทย มาตรฐานเพื่อการส่งออก

 1. คัดเลือกจระเข้ที่สมบูรณ์จากฟาร์มระบบปิด ในช่วงอายุ 3-5 ปี มีขนาดประมาณ 150-180 ซม
 2. ถ่ายเลือดจระเข้ด้วยกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัยในห้องควบคุม
 3. นำเลือดจระเข้ที่ได้บรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ
 4. นำเลือดจระเข้เข้าสู่กระบวนการ Freeze dried ในอุณหภูมิ -40 องศา ภายใน 24 ชม. เพื่อคงสารอาหารที่ครบถ้วน
 5. เลือดที่ได้จากกระบวนการ Freeze dried หรือการระเหิดแห้ง จะออกมาในรูปแบบแผ่นเลือด
 6. นำแผ่นเลือดจระเข้เข้าสู่กระบวนการปั่นให้เป็นผง
 7. นำผงเลือดจระเข้เข้าสู่กระบวนการบรรจุแคปซูล ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
 8. แคปซูลเลือดจระเข้แท้ 100% บรรจุในขวดแก้ว ใสกล่องทันสมัย 

 


 

Share :

Line id @kwanthai

เพิ่มเพื่อน