งานวิจัย เลือดจระเข้

วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 ได้ตีพิมพ์บทความงานวิจัยเรื่อง “การตรวจหาไอจีเอฟ-วัน ในฮีโมไลเสทจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน”

จากงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

แคปซูล “เลือดจระเข้” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ออกมาหลังจากทำวิจัยมายาวนานว่าเลือดจระเข้ มีสรรพคุณที่น่าสนใจหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นสาร “IGF-1” (insulin like Growth factor-1) เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ และยังช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้อรัง และทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลในเลือดเป็นพลังงาน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือด มีการเห็นผลที่ดีขึ้น แผลจากเบาหวานหายเร็ว

  • ช่วยในระบบเลือดและการไหลเวียนเลือด ทำให้สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น บรรเทาอาการหอบ เหนื่อย และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาของคนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด และภูมิแพ้
  • เสริมสร้างเกล็ดเลือดเพิ่มเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ต้องรักษาด้วยการฉายรังสี และทำเคมีบำบัด ประสบปัญหากันมาก
  • นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มค่า “CD4” ให้ร่างกาย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ผู้ป่วย HIV ส่วนกรณีที่ไม่ติดเชื้อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
  • มีส่วนช่วยเสริมให้สเปิร์มของผู้ชายแข็งแรงขึ้น และเสริมให้ไข่ของผู้หญิงแข็งแรงขึ้น ทำให้โอกาสที่จะปฏิสนธิก็มีมากขึ้น ฯลฯ

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ นี้เอง บวกกับราคาที่เข้าถึงง่ายไม่ได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ทำให้แคปซูล “เลือดจระเข้” ที่สกัดจากเลือดจระเข้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีหลากหลายแบรนด์ผลิตออกมาจำหน่าย

บทความงานวิจัยเลือดจระเข้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

ไอจีเอฟ-วัน (IGF-1) เป็นสารที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลคล้ายอินซูลิน พบในน้ำเลือดและของเหลวต่างๆ ในร่างกาย

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แห้งแคปซูล เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าในส่วนของน้ำเลือดจระเข้น่าจะมี IGF-1 หรือสารที่คล้ายกัน จึงได้ตรวจหา IGF-1 ในน้ำเลือดของจระเข้พันธุ์ไทยที่ได้จากการเพาะเลี้ยง อายุ 2-5 ปี พบว่าปริมาณฮีโมไลเสท IGF-1 ในเพศผู้ (n=13) เท่ากับ 64.51±5.42 ng/ml และเพศเมีย (n=10) เท่ากับ 70.92±4.18 ng/ml ในฮีโมไลเสทสดและฮีโมไลเสทแห้งเท่ากับ 67.28±4.79 ng/ml และ 68.24±5.13 ng/ml ตามลำดับ ค่าดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าเพศ และกระบวนการทำแห้งแบบเยือกแข็ง ไม่มีผลต่อปริมาณ IGF-1 ในฮีโมไลเสทจระเข้ การศึกษานี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

สรุปงานวิจัยเลือดจระเข้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยมีสารไอจีเอฟ-วัน (IGF-1) อยู่ซึ่งปัจจัยเพศและกระบวนการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying) ไม่มีผลต่อของสารปริมาณ IGF-1 ในฮีโมไลเสทของจระเข้ การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต่อไป

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

Line id @kwanthai

เพิ่มเพื่อน